Apel

Међуокружни одбојкашки савез Краљева уплатио је 50 000 динара за помоћ у отклањању последица поплава и помоћ угроженом становништву, погођеном елементарном непогодом која је задесила нашу земљу. Средства су уплаћена на рачун Одбојкашког савеза Србије

Апел за помоћ угроженима