Skupština MOOSRRO

Skupština MOOSRRO će se održati u nedelju 03.04.2016. sa početkom u 12 časova u sali Hotela Solaris u Vrnjačkoj Banji.